ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ

Ефективність співробітників забезпечується за допомогою системи управління продуктивністю

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Наша система управління продуктивністю праці є системним інструментом , який використовується з метою оцінювання показників продуктивності праці працівників, а також для визначення сфер, у яких слід провести покращення для отримання кращих показників.

Ми оцінюємо результати роботи наших працівників, застосовуючи підхід збалансованих показників у рамках системи управління продуктивністю праці.

Наш підхід оцінювання показників, що базується на схильності та вміннях працівників, допомагає визначати, наскільки працівники відповідають критеріям, необхідним для досягнення ними поставлених цілей та завдань. Для керівних кадрів таке оцінювання застосовується на 360o, а для працівників виробництва на 180o. Оцінювання навичок та схильності працівників проводиться за ступенем важливості посади з врахуванням візії, місії та стратегії нашого підприємства. Цей підхід дозволяє розрахувати нам очікування працівників у зв’язку з роботою на нашому підприємстві, а також визначити, які навички та вміння необхідно розвивати.

Результати, отримані завдяки системі управління продуктивністю праці, що базується на цілях та вміннях і навичках, створюють вихідні дані для інших підходів нашої кадрової політики, таких, як управління заробітною платою, тренінги, навчання та розвиток, управління кар’єрою та ін.